นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านนั้นสำคัญต่อเรา ซึ่งนโยบายของบริษัท อีแอนด์ดับเบิลยู อินดัสเตรียล เซอร์วิส เอเชีย จำกัด นั้นเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับข้อมูลใดๆที่เราอาจทำการจัดเก็บจากท่านผ่านทางเวบไซต์ของเราและจากไซต์อื่นๆที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ 

 

1. ข้อมูลที่เราจัดเก็บ 

ข้อมูลในบันทึก 

เมื่อท่านเข้าชมเวบไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกข้อมูลมาตรฐานที่ได้รับจากเวบบราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ อาจรวมถึงที่อยู่ IP คอมพิวเตอร์ของท่าน ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ของท่าน หน้าเพจต่างๆที่ท่านข้าชม เวลาและวันที่ในการเข้าชมของท่าน ระยะเวลาที่ใช้ไปในแต่ละเพจ และรายละเอียดอื่นๆ 

 

ข้อมูลของอุปกรณ์ 

เราอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งานเพื่อเข้าชมเวบไซต์ของเราได้อีกด้วย ข้อมูลนี้อาจรวมถึงประเภทประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ตัวระบุหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ การตั้งค่าอุปกรณ์ และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ สิ่งที่เราจัดเก็บนั้นสามารถขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส่วนบุคคลของอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ของท่าน เราขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบนโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ของท่านเพื่อเรียนรู้ว่าข้อมูลไหนที่พวกเขาทำให้เราจัดเก็บได้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น

• ชื่อ

• อีเมล 

• นายจ้าง / องค์กร 

• หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

• ที่อยู่ที่ทำงาน 

 

2. กฎหมายขั้นพื้นฐานสำหรับการประมวลผล 

เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยุติธรรม และโปร่งใส เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านเฉพาะที่ๆเรามีกฎหมายขั้นพื้นฐานที่จะสามารถทำได้เท่านั้น 

กฎหมายขั้นพื้นฐานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการบริการต่างๆที่ท่านใช้และวิธีการที่ท่านใช้บริการเหล่านั้น หมายความว่าเราจัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่านก็ต่อเมื่อ 

• เป็นการจำเป็นเพื่อผลของสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาหรืออยู่ในขั้นตอนตามคำขอของท่านก่อนการเข้าสู่สัญญานั้น  (เช่น เมื่อเราให้บริการที่ท่านขอจากเรา)

• เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ซึ่งไม่ได้ถูกยกเลิกโดยประโยชน์ในการปกป้องข้อมูลของท่าน) เช่น สำหรับการวิจัยและพัฒนา การทำการตลาดและการส่งเสริมการบริการของเรา และการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา 

• ท่านให้ความยินยอมกับเราในการให้ทำเช่นนั้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้าน (เช่น ท่านอาจให้ความยินยอมกับเราในการส่งจดหมายข่าวของเราให้ท่าน) หรือ

• เราจำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย 

 

เมื่อท่านให้ความยินยอมในการใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้าน ท่านมีสิทธิที่จะเปลี่ยนใจเมื่อใดก็ได้ (แต่จะไม่ส่งผลต่อกรประมวลผลใดๆที่ได้ทำไปแล้ว)

 

เราไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานกว่าที่จำเป็น ในขณะที่เรารักษาข้อมูลนี้ เราจะปกป้องข้อมูลไว้ภายในวิธีการที่เป็นที่ยอมรับทางการพาณิชย์ในการป้องกันการสูญหายและการโจรกรรม เช่นเดียวกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล การทำสำเนา การใช้งาน หรือการดัดแปลงข้อมูล ซึ่งหมายความว่าเราขอชี้แจงว่าไม่มีวิธีการใดๆในการส่งผ่านหรือการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะปลอดภัย 100% และไม่สามารถรับประกันได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน หากจำเป็นเราอาจรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของท่าน หรือผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลธรรมดาบุคคลอื่น 

 

3. การจัดเก็บและการใช้งานข้อมูล 

เราอาจจัดเก็บ ถือครอง ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปใช้งานเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เหล่านี้ 

• เพื่อให้ท่านสามารถปรับประสบการณ์ของท่านกับเวบไซต์ของเราได้ตามความต้องการของท่านโดยเฉพาะ 

• เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเวบไซต์ของเรา แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง และแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง 

• เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน 

• เพื่อจุดประสงค์ในการจัดเก็บและการบริหารจัดการบันทึกภายใน 

• เพื่อการวิเคราะห์ การวิจัยตลาด และการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงเพื่อการดำเนินการและปรับปรุงเวบไซต์ของเรา แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง และแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง 

• เพื่อทำการแข่งขัน และ/หรือ เพื่อเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับท่าน 

• เพื่อการโฆษณาและการตลาด รวมถึงเพื่อส่งข้อมูลการส่งเสริมการขายให้กับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

• เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราและเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใดๆที่เราอาจจะมี และ 

• เพื่อพิจารณาใบสมัครงานของท่าน 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ 

• ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ให้พวกเขาสามารถให้บริการของพวกเขาได้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) ผู้ให้บริการด้าน IT การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการโฮสติ้งและเซิร์ฟเวอร์ เนตเวิร์คโฆษณา การวิเคราะห์ ผู้ดูแลความผิดพลาดของตัวบันทึกต่างๆ ผู้ติดตามหนี้สิน ผู้ดูแลรักษาและแก้ปัญหา ผู้ทำการตลาดและการโฆษณา ที่ปรึกษามืออาชีพ และผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน 

• พนักงาน ผู้รับจ้าง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรา 

• สปอนเซอร์และผู้สนับสนุนการแข่งขันใดๆที่เราทำ 

• หน่วยงานตรวจสอบเครดิต ศาล ศาลยุติธรรมและหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการที่เราจัดให้กับท่านได้ 

• ศาล ศาลยุติธรรม หน่วยงานกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายใดๆตามจริงหรือที่อาจเกิดในอนาคต หรือเพื่อสร้าง ใช้งาน หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเรา 

• บุคคลที่สาม รวมถึงนายหน้า หรือผู้รับจ้างช่วง ที่ช่วยเราในการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือที่ทำการตลาดโดยตรงกับท่าน และ 

• บุคคลที่สามที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

 

5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจะถูกเก็บและประมวลผลในประเทศสิงคโปร์ หรือที่ๆเราหรือหุ้นส่วน บริษัทสาขา ของเรา และผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราตั้งอยู่ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ท่านต้องยินยอมให้ทำการเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามที่อยู่ในต่างประเทศเหล่านี้ 

 

เราจะทำให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆจากประเทศต่างๆในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปสู่ประเทศที่อยู่ภายใน EEA จะได้รับการปกป้องด้วยการป้องกันที่เหมาะสม เช่น โดยการใช้ข้อสัญญามาตรฐานในการปกป้องข้อมูลที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือการใช้ binding corporate rules หรือวิธีการอื่นๆที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย 

 

เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (non-EEA) ไปอีกประเทศหนึ่ง ท่านรับทราบว่าบุคคลที่สามในเขตอำนาจศาลอื่นอาจไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่คล้ายคลึงกันกับที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของเรา จึงมีความเสี่ยงหากบุคคลที่สามใดๆจะกระทำการใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวในเขตอำนาจศาลของเราและนี่อาจหมายความว่าท่านจะไม่สามารถหาการชดเชยภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวตามเขตอำนาจศาลของเราได้ 

 

6. สิทธิและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ตัวเลือกและความยินยอม : ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางเรา ท่านต้องยินยอมให้ราทำการจัดเก็บ ถือครอง  ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายนี้ หากท่านอายุต่ำกว่า 16 ปี ท่านต้องมีหนังสือรับรองตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กับเราว่าท่านได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะตามกฎหมายของท่านในการเข้าถึงและใช้งานเวบไซต์ของเรา และพวกเขา (ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะตามกฎหมายของท่าน) ได้ยินยอมให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา อย่างไรก็ตามท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลกับเรา ก็อาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเวบไซต์นี้ของท่าน หรือกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการที่นำเสนอบนหรือผ่านทางเวบไซต์นี้ 

 

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม : หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สาม เราจะปกป้องข้อมูลนั้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านเป็นบุคคลที่สามที่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา 

 

การห้าม : ท่านอาจเลือกไม่ให้ทำการจัดเก็บหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านได้ตกลงไปก่อนหน้านี้ให้เราทำการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง ท่านอาจเปลี่ยนใจเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่างนี้ หากท่านขอให้เราไม่ให้ใช้หรือจำกัดวิธีที่เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าการห้ามนั้นจะส่งผลต่อการใช้งานเวบไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอย่างไร 

 

การเข้าถึงและความสะดวกในการย้ายข้อมูล : ท่านสามารถขอรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ของคุณ ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านได้ เมื่อเป็นไปได้ เราจะให้ข้อมูลนี้ในรูปแบบ CSV หรือรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ง่ายแบบอื่น ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองเมื่อใดก็ได้ ท่านยังสามารถขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปให้กับบุคคลที่สามได้อีกด้วย 

 

การแก้ไข : หากท่านเชื่อว่าข้อมูลใดๆที่เราถือครองเกี่ยวกับท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้อง หรือเข้าใจผิด กรุณาติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่างนี้ เราจะรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขข้อมูลใดๆที่พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน 

 

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูล : เราจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้กับเราเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลใดๆก็ตาม 

 

การร้องทุกข์ : หากท่านเชื่อว่าเราได้ผ่าผืนกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และต้องการทำการร้องทุกข์ กรุณาติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่างนี้ และให้รายละเอียดทั้งหมดของการฝ่าฝืนที่ท่านกล่าวหา เราจะทำการสอบสวนข้อร้องทุกข์ของท่านทันทีแล้วจะตอบกลับท่านเป็นลายลักษณ์อักษร แจกแจงผลการสอบสวนและขั้นตอนที่เราจะแก้ไขในจุดที่ได้รับคำร้องเรียน ท่านยังมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ของท่านได้อีกด้วย   

 

การยกเลิกสมาชิก : ในการยกเลิกสมาชิกจากฐานข้อมูลอีเมลของเราหรือยกเลิกการสื่อสารของเรา (รวมถึงการสื่อสารทางการตลาด) กรุณาติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่างนี้ หรือโดยทำการยกเลิกโดยใช้คำสั่งยกเลิกที่มีให้ในการสื่อสารของเรา

 

7. คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูลของท่านและกิจกรรมของท่านในเวบไซต์ของเรา คุกกี้เป็นข้อมูลหน่วยเล็กๆที่เวบไซต์ของเราจัดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและจะเข้าถึงข้อมูลนี้ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าชม เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้เวบไซต์ของเราได้ นี่จะช่วยให้เราให้บริการเนื้อหาตามความชอบของท่านที่ท่านได้กำหนดไว้ได้ กรุณาอ้างอิงนโยบายด้านคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 

8. การถ่ายโอนธุรกิจ 

หากเราหรือสินทรัพย์ของเราถูกครอบครอง หรือในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่เราต้องออกจากธุรกิจ หรือล้มละลาย ข้อมูลที่เรามีอยู่ถือรวมเป็นสินทรัพย์ที่ต้องถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สามที่ทำการซื้อกิจการไป ท่านได้รับทราบว่าการถ่ายโอนนั้นอาจเกิดขึ้นได้และบุคคลใดๆที่ซื้อกิจการไปอาจใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามนโยบายนี้ 

 

9. ข้อจำกัดของนโยบายของเรา 

เวบไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปหาไซต์ภายนอกที่เราไม่ได้ดำเนินการอยู่ กรุณาระวังว่าเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาและนโยบายของเวบไซต์เหล่านั้น และไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบและความรับผิดสำหรับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ 

 

10. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ 

ตามดุลพินิจของเรา เราอาจเปลี่ยนนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อสะท้อนถึงหลักปฏิบัติที่ยอมรับได้ในปัจจุบัน เราจะรับผิดชอบดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเวบไซต์ของเรา การใช้งานเวบไซต์นี้ต่อไปของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถือว่าเป็นการยอมรับหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล  

 

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ที่เป็นสาระสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอให้ท่านทำการยินยอมอีกครั้งสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทำการเปลี่ยนแปลง