สินค้าของเรา

made
cleaning of process liquids, oil, coolant, emulsion, lifetime, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ, น้ำมัน, สาร,หล่อเย็น, อิมัลชั่น, อายุการใช้งาน
CENTRIFUGE SEPARATOR NZ -50

____

เครื่องขนาดเล็ก – NZ-50

เครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงมีถังภายในที่สารแขวนลอยจะถูกแยกเป็นชั้นตะกอนแข็งและของเหลวด้วยผลของแรงเหวี่ยง พวกมันจะถูกแยกออกจากกันด้วยเครื่องแยก

CENTRIFUGE SEPARATOR U-15

____

เครื่องขนาดกลาง – U-15

cleaning of process liquids, oil, coolant, emulsion, lifetime, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ, น้ำมัน, สารหล่อเย็น, อิมัลชั่น, อายุการ,ใช้งาน

ยกตัวอย่างของเหลวที่มีตะกอนแขวนลอยจะถูกจ่ายเข้าระบบด้วย ท่อจ่าย/หน่วยเพิ่มความเร่ง เข้าสู่ถังภายใน แรงเหวี่ยงจากตัวเครื่องจะแยกสารที่มีตะกอนแขวนลอยออก เป็นชั้นตะกอนของแข็งและส่วนของของเหลว
เมื่อของเหลวที่ถูกแยกแล้วถูกเหวี่ยงขึ้นไปที่ระดับความสูงที่กำหนดจะถูกแยกและจ่ายออกจากระบบด้วยท่อรับของเหลว (peeler pipe)

cleaning of process liquids, oil, coolant, emulsion, lifetime, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ, น้ำมัน, สาร, หล่อเย็น, อิมัลชั่น, อายุการ,ใช้งาน
CENTRIFUGE SEPARATOR S-15

____

ขนาดกลางออกแบบสำหรับงานหนัก – S-15

ทำไมต้องเป็นเครื่องแยกตะกอนของเรา? เพราะด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมการไหลของของเหลวในระบบของ STA ทำให้ STA ดำเนินการผลิตเครื่องแยกตะกอนมายาวนานมากถึง 28 ปี และมีเครื่องจักรติดตั้งทั่วโลกมากกว่า 2,000 เครื่อง
เครื่องจักรของเราจึงเหมาะสมอย่างมากในการทำความสะอาดของเหลวที่มีตะกอนแขวนลอยอย่างละเอียด อาทิเช่น การแยกอนุภาคของแข็งขนาดเล็กมากๆ (ประสิทธิภาพได้ถึง 1-3 µ)โดยไม่ต้องใช้ตัวกรองสิ้นเปลืองใดๆ

CENTRIFUGE SEPARATOR A-25

____

ขนาดใหญ่ – ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ A-25

cleaning of process liquids, oil, coolant, emulsion, lifetime, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ, น้ำมัน, สาร, หล่อเย็น, อิมัลชั่น, อายุการ,ใช้งาน

เครื่องแยกตะกอนแบบกึ่งอัตโนมัติ จะทำงานโดยอิงกับคาบเวลา หมายความถึงว่า เมื่อเวลาที่คำนวนไว้ว่าเค้กตะกอน (ชั้นตะกอนของแข็ง) สะสมจนเสร็จสมบูรณ์ตัวเครื่องจะหยุดการทำงาน ในขณะที่เครื่องที่เป็นแบบอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่จะมีรอบการทำความสะอาดตัวเองที่จะ
ขจัดชั้นเค้กตะกอนโดยอัตโนมัติและเริ่มต้นทำงานรอบใหม่

CENTRIFUGE SEPARATOR U-15

____

เครื่องระบบคอมแพคท์ ติดตั้งกับเครื่องแยกตะกอนแรงเหวี่ยง U-15

เครื่องแยกทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ ด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมในสนามระบบแรงเหวี่ยง ทำให้ของแข็งที่ถูกแยกจับตัวกันอย่างหนาแน่นและแห้ง
ของแข็งที่แห้ง → น้ำหนักที่น้อยลง → ค่าใช้จ่ายในการทิ้งลดลง

บริการของเรา

____

บริการของเราไม่ครอบคลุมไม่เพียงแต่เครื่องจักรและอุปกรณ์การล้าง เรายังให้บริการหลังการขายแบบไร้กังวล เช่น ซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่แท้,อบรมการใช้งานบำรุงรักษาเครื่องจักร, ซ่อมและซ่อมแบบยกเครื่อง(Overhaul), ทดสอบอุปกรณ์, และบริการให้เช่าเครื่องจักร
cleaning of process liquids, oil, coolant, emulsion, lifetime, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ น้ำมัน สารหล่อเย็น อิมัลชั่น อายุการใช้งาน

อะไหล่/เอกสาร

เครื่องจักรของเราทั้งหมดมาพร้อมกับเอกสารรายละเอียดซึ่งรวมไปถึง แบบแปลนไฟฟ้า, แผนผังกระบวนการ, รายชื่ออะไหล่ทางกลและทางไฟฟ้า, แผนการซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งและเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นอะไล่แท้มีการรับประกันจากผู้ผลิต(ยกเว้นในกรณีที่ใช้งานอย่างไม่เหมาะสม) รับประกันได้ว่าเครื่องเแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงของเราเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีที่สุดในตลาด
cleaning of process liquids, oil, coolant, emulsion, lifetime, น้ำมัน สารหล่อเย็น อิมัลชั่น อายุการใช้งาน, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ

บริการซ่อม/ซ่อมแบบยกเครื่อง(Overhaul)

หลังจากทดสอบและตรวจสอบเครื่องจักรอย่างถี่ถ้วน ทางเราจะออกเอกสารรายงานถึงสถานะของเครื่องจักรอุปกรณ์ บอกถึงทางเลือกว่าจะซ่อมหรือซ่อมแบบยกเครื่อง รวมไปถึงประเมินราคาในการดำเนินการและแจกแจงรายละเอียดอะไหล่ ระยะเวลาซ่อม ค่าแรงในการซ่อม

ในการซ่อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเราจะเลือกใช้แต่อะไหล่แท้ที่ส่งตรงจากผู้ผลิตเท่านั้นอะไหล่ทุกชิ้นมาพร้อมกับการรับประกัน การซ่อมแซมสามารถทำได้ที่หน้างานของลูกค้าโดยตรงหรือศูนย์ซ่อมบำรุงของเราขึ้นอยู่กับชนิดความเหมาะสมของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ

cleaning of process liquids, oil, coolant, emulsion, lifetime, การทำความสะอาดของเหลวในกระบวนการ, น้ำมัน สารหล่อเย็น อิมัลชั่น อายุการใช้งาน

ทดสอบใช้เครื่อง/บริการให้เช่าเครื่อง

คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพความทนทานของเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงจาก STA ได้ที่หน้างานของคุณ ช่วงเวลาการทดสอบมีจำกัด แต่คุณสามารถเลือกที่จะคืนเครื่องหรือเช่าเครื่องต่อไปได้

ช่วงทดสอบเครื่องจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากค่าบริการขนส่ง, ทำความสะอาด, และตรวจสอบเล็กน้อย ถ้าหากลูกค้าตัดสินใจจะซื้อเครื่องแยกตะกอนเครื่องใหม่จากเราภายในระยะเวลา 1 ปี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อเครื่องจักรนั้นๆได้