สถานการณ์ไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากในช่วงเวลาเช่นนี้ อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันที่กิจการต่างๆจะยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้

 • เพื่อรักษารายได้ที่จะจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน
 • เพื่อที่จะยังสามารถผลิตสินค้า, บริการ ให้ลูกค้า
 • เพื่อรักษารายได้และสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามเหล่านี้จะช่วยประคองให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างราบรื่น

บริษัทของเราให้บริการลูกค้าในหลายธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลและอีกด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีในด้านการแพทย์ อาทิเช่น การผลิตเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

 • ดังนั้น ทางบริษัทยังยืนยันที่จะเปิดให้บริการต่อไป และเพื่อความไม่ประมาทเราจะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น ดังนี้
 • ใช้หลักการ Social Distancing ตลอดเวลา
 • ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน
 • ล้างมือ หรือฆ่าเชื้อที่มือ บ่อยครั้งที่สุด
 • ป้องกันตัวเองด้วยหน้ากากอนามัย
 • รับประทานอาหารที่ดี
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • และ หากจำเป็น หรือ เป็นไปได้ สามารถทำงานจากที่บ้านได้

ทางเราต้องขออภัยล่วงหน้าหากเกิดความไม่สะดวก, หรือมีการล่าช้าเล็กน้อยในงานต่างๆของเรา และ ขอขอบคุณ ที่ท่านยังให้ความสนใจในสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่องในสถานกาณ์ที่ไม่ปกตินี้
ขอให้ทุกท่านผ่านเหตุการณ์นี้อย่างปลอดภัย

author avatar
webmate