กระบวนการปรับผิวโลหะด้วยน้ำแรงดันสูง (เวียดนาม)

ปัจจัยแวดล้อม:

ทำความสะอาดน้ำจากกระบวนการผลิต 15 ลบ.ม./ชั่วโมง จากกระบวนการกัดพื้นผิวอลูมิเนียมด้วยน้ำแรงดันสูง ที่ปนเปื้อนไปด้วยเศษอนุภาคอลูมิเนียมขนาดเล็กไปจนถึงระดับ 3 ไมครอน ปริมาณ 70 ไปจนถึง 300 มก./ลิตร
เนื่องจากผงอลูมิเนียมขนาดเล็กสามารถทำให้เกิดปฏิกริยาเกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ระเบิดได้ ระบบจึงถูกออกแบบอย่างระมัดระวัง

Solution

ระบบของ STA:

ระบบจัดการน้ำแบบรวมศูนย์ โดยมีเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงแบบอัตโนมัติ A-25 x 2 ตัว สำหรับทุกๆถังเก็บของเหลวสกปรก, ถังทำความสะอาดแบบละเอียด รวมถึงถังเก็บของเหลวที่ทำความสะอาดแล้วซึ่งมีระบบหมุนเวียนของเหลวและปั๊มจ่ายของเหลว

ผลสรุป

ผลสรุป:

สามารถลดปริมาณอนุภาคลงไปเหลือเพียง 6 มก./ลิตร นอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่(นำกลับไปใช้ในกระบวนการ) สามารถตรวจสอบออนไลน์ในด้านปริมาณสิ่งปนเปื้อน, อุณหภูมิ, ค่า กรด-ด่าง, และค่าความต้านทานไฟฟ้า กากตะกอนถูกนำออกจากระบบด้วยระบบอัตโนมัติมีความแห้ง(ปริมาณความชื้นต่ำกว่า 30%) ในขณะที่พื้นที่ปฏิบัติงานมีเสียงดังน้อยกว่า 70 เดซิเบล

author avatar
webmate