Oil separation from Gear honing process

ปัจจัยแวดล้อม:

ทำความสะอาดน้ำมันที่ใช้ในการหล่อเย็นเครื่องขัดผิวโลหะ(Honing machine) โดยมีการติดตั้งเครื่องแบบ 2 ขั้นตอน น้ำมันที่สกปรกจากกระบวนการจะผ่านเข้าไปยังเครื่อง Magnetic roll separator ในขั้นแรกและเหวี่ยงแยกตะกอนแบบละเอียดในขั้นที่สองด้วยเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง STA U-15 ซึ่งแยกเศษตะกอนโลหะได้ขนาดเล็กถึง 2 ไมครอน

เครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง U-15 ถูกติดตั้งอยู่ภายในระบบปิด เพื่อลดปริมาณละอองน้ำมันที่ฟุ้งกระจาย น้ำมันที่ถูกทำความสะอาดแล้วจะถูกส่งกลับไปยังหน่วยกระบวนการผลิตด้วยปั๊มแบบสปินเดิลด้วยแรงดันประมาณ 60.0 บาร์
ในช่วงระหว่างที่ไม่มีการผลิต อัตราการไหลของของเหลวเข้าเครื่องแยกตะกอนจะถูกลดลง ซึ่งจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดน้ำมันสูงขึ้น

การแก้ปัญหา: 

อนุภาคของแข็งขนาดเล็กมากๆถูกจัดการแยกออกจากน้ำมันหล่อเย็น เมื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนการทำให้ผิวของชิ้นงานออกมาสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งตัวทำความเย็นประสิทธิภาพสูงกินเนื้อที่น้อยเพื่อปรับอุณหภูมิของน้ำมันในกระบวนการอย่างแม่นยำ

author avatar
webmate