กระบวนการเจียกระจก ประเทศไทย

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตา มีกระบวนการผลิตแม่พิมพ์เลนส์ซึ่งทำจากแก้วแร่โดยกระบวนการเจีย แม่พิมพ์นี้จะถูกใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์ ซึ่งในกระบวนการจะมีการใช้ของเหลวอีมัลชั่น ทางโรงงานได้วางแผนติดตั้ง “ระบบจ่ายน้ำยาอีมัลชั่น”(ติดตั้งที่ชั้น 1 ในโรงงาน) และส่วนของการผลิต(บนชั้น 2 ของโรงงาน)
ระบบจ่ายของเหลวอีมัลชั่นนี้รวมไปถึงถังตกตะกอนเบื้องต้นที่มีปริมาตรมากกว่า 1,000 ลิตร ของเหลวจะในถังนี้จะถูกควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ(Pipe heat exchanger)หมุนวนในระบบ ปั๊ม 2 ตัวทำงานแยกจากกันและถูกตรวจสอบด้วยสวิทช์ความดันในกรณีที่ความดันตกหรือปั๊มไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยและลดการหยุดงานของระบบ ปั๊มเหล่านี้ทำหน้าที่จ่ายของเหลวอีมัลชั่นนี้ให้กับหน่วยเจียกระจกบนชั้นสอง

ของเหลวอีมัลชั่นที่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งกลับมายังถังตกตะกอนเบื้องต้นด้วยแรงโน้มถ่วง ที่ก้นถัง ท่อขาออกและวาล์วถ่ายของเหลวจะส่งของเหลวที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดมีเศษแก้วปะปนไปยังเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง STA S-15 หน่วยงานการผลิตจะมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนปนเปื้อนในของเหลวอีมัลชั่นเพื่อให้ค่าเป็นไปตามช่วงที่เหมาะสม การที่มีปริมาณตะกอนมากหรือน้อยเกินไปจะทำให้เครื่องเจียกระจกแม่พิมพ์ทำงานได้ไม่ราบรื่น เพราะฉะนั้นพนักงานจะเป็นผู้เปิดการทำงานเครื่องแยกตะกอนตามคาบเวลาเท่านั้น
เมื่อรอบการทำความสะอาดของเครื่องแยกตะกอนเสร็จสิ้น จะมีสัญญาณไฟแจ้งพนักงาน พนักงานที่รับผิดชอบจะเปิดฝาเครื่องแยกตะกอนนำตัวกักเก็บตะกอนออกและใส่ตัวใหม่เข้าไปทดแทนใช้เวลาเพียง 3-5 นาที ก่อนที่เครื่องจะพร้อมใช้งานสำหรับการทำความสะอาดในรอบถัดไป
กากตะกอนแก้วที่ถูกแยกออกมาสามารถทำไปจัดการได้อย่างง่ายดายและตัวกักเก็บตะกอนก็สามารถถูกล้างทำความสะอาด

ตะกอนแก้วที่ถูกแยกออกมาในตะกร้าเก็บกากตะกอน ปริมาณตะกอนตั้งแต่ 1-12 กิโลกรัมจะถูกแยก
ออกมาด้วยเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง STA S-15 ในทุกรอบการทำความสะอาด

author avatar
webmate