ทำความสะอาดน้ำมันจากกระบวนการผลิต

ปัญหา

บริษัท CVT Capellmann เมือง Gosheim ประเทศเยอรมนีผู้เชี่ยวชาญการผลิตเฟืองเกียร์ ที่นั่นมีเครื่องแยกเศษจากการตัดขนาดใหญ่และใช้น้ำมันหล่อลื่นการตัดความหนืดต่ำสำหรับหน่วยเครื่องตัด CNC
ในการติดตั้งเครื่องผลิตใหม่ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ว่ามีการใช้น้ำมันในกระบวนการในปริมาณสูง: CVT ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันประมาณ 1,000 ลิตร ต่อสัปดาห์ ซึ่งสูญเสียไปพร้อมกับเศษโลหะจากการตัด ซึ่งน้ำมันตัดที่ใช้มีมูลค่าประมาณ 2,xx ต่อลิตร (ประมาณ 74.00 บาท)

แนวทางการแก้ไข / การทำให้เป็นจริง

CVT ได้ทำการติดตั้งหน่วยจัดการเศษโลหะจากการตัด โดยที่น้ำมันที่ผ่านการตัดมาแล้วผ่านเข้าเครื่องเหวี่ยงแยกตะกอนและหน่วยทำความสะอาดที่ติดตั้งโดย STA น้ำมันจะถูกรวบรวมเก็บและถูกทำความสะอาดตลอดเวลา น้ำมันตัดที่ถูกทำความสะอาดแล้วนี้จะถูกส่งกลับไปยังกระบวนการผลิตอีกครั้งด้วยปั๊ม
ขั้นตอนและคำบรรยายหน้าที่การทำงาน

ขั้นตอนและคำบรรยายหน้าที่การทำงาน

ของเหลวที่ต้องการทำความสะอาดไหลผ่านกระบวนการของเครื่องเหวี่ยงแยกเศษโลหะไปยังแทงค์เก็บของเหลวที่ยังไม่สะอาด(ปริมาตรบรรจุ 2,300 ลิตร) ซึ่งถูกสร้างโดย STA ที่ซึ่งกระบวนการแยกตะกอนเกิดขึ้น ถังเก็บจะมีหม้อให้ความร้อนแบบจานที่ส่วนปลายเพื่อป้องกันการจับตัวกันของสารและป้องกันการอุดตันของท่อของเหลวขาออกซึ่งมักเกิดในถังเก็บที่เป็นลักษณะกรวย จากจุดนั้นของเหลวที่ปนเปื้อนจะไหลอย่างอิสระไปยังตัวเครื่องแยกตะกอนระบบแรงเหวี่ยง S-15 ที่สร้างแรงดูดด้วยตัวของมันเอง
เครื่องแยกตะกอนระบบแรงเหวี่ยง S-15 ทำงานอย่างเป็นอิสระ ของเหลวถูกดูดผ่านเข้าไปยังก้นถังเหวี่ยงด้วยปั๊มโรตารี อนุภาคของแข็งจะถูกแยกและอัดให้แน่นที่พื้นผิวด้านข้างของตัวเก็บตะกอนภายในซึ่งจะถูกเปลี่ยนได้ตลอดโดยมือ ของเหลวที่สะอาดจะถูกนำออกจากตัวเครื่องด้วยหัวท่อรับของเหลวและส่งไปยังแทงค์ของเหลวสะอาด น้ำมันที่สะอาดนี้จะกลับไปยังแทงค์ด้วยแรงดันที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหลที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องเหวี่ยงของเครื่อง ความเร่งของเครื่องเหวี่ยงที่สูงถึง 2,000 เท่าของแรงโน้มถ่วง(2,000 g) รวมไปถึงตัวนำทางของเหลวในระบบจะทำให้เสมือนมีการกรองที่กรองอนุภาคได้ความละเอียดถึงประมาณ 3 ไมครอน(3 µm)

ปั๊มซึ่งถูกติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่แทงค์ของเหลวสะอาดป้อนของเหลวเข้าสู่แทงค์ความดันที่ทำหน้าที่จ่ายของเหลวเข้าไปยังเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตามความเหมาะสม เพื่อบรรลุถึงระดับความสะอาดที่ดีที่สุด เครื่องแยกตะกอนจะเปลี่ยนไปเป็นระบบ “ทำความสะอาดแบบละเอียด”(Fine cleaning) ในส่วนของแทงค์ของเหลวสะอาดเมื่อเครื่องเหวี่ยงแยกเศษโลหะ ไม่ได้ทำงาน
ผลที่ได้

ผลที่ได้

 

ด้วยแนวทางของ STA น้ำมันหล่อลื่นการตัดจะถูกทำความสะอาดหมุนวนในระบบ และถูกส่งกลับไปยังหน่วยกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการทิ้งของเสียถูกกำจัดไปเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากการสั่งซื้อน้ำมันตัดมาเติมเพิ่มเข้าไปในระบบเนื่องจากมีการสูญเสียที่น้อยจากกระบวนการดังกล่าว

 

author avatar
webmate