กระบวนการดึงยืดลวด

เครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงจาก STA ต่อเชื่อมกับเครื่องดึงยืดลวด 3 ยูนิต

Nexans บริษัทผลิตสายเคเบิลระดับโลก ที่โรงงานผลิตเมืองเดอร์ประเทศเบลเยี่ยมเป็นที่ตั้งของสายผลิต สายไฟแรงดัน ต่ำ-ปานกลาง รวมไปถึงสายอากาศต่างๆ

 

หน่วยงานแปรรูปโลหะทองแดงและอลูมิเนียมของพวกเขามีเครื่องดึงลดขนาดลวด NIEHOFF 3 เครื่อง ผลิตลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ +/- 8 มม. ลงไปจนถึง 1 ถึง 3 มม. เพื่อให้บรรลุอุณหภูมิและการหล่อลื่นที่เหมาะสมตัวเส้นลวดรวมไปถึงแบบพิมพ์จะจมอยู่ในน้ำมันความหนืดสูง แต่ละเครื่องมีปริมาณน้ำมันประมาณ 3,000 ลิตร ตัวน้ำมันทำงานที่อุณหภูมิ 35°C

 

กระบวนการดึงลดขนาดลวดก่อให้เกิดปริมาณอนุภาคอลูมิเนียมขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ภายในช่วงเวลา 8-12 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตในช่วงนั้นๆ ปริมาณกากตะกอนสะสมในน้ำมันจะขึ้นไปได้ถึง 30% ของปริมาตรทั้งหมด ณ จุดนั้น ความหนืดของน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 650 ไปถึง 1,000 เซนติสโตรกส์ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันใหม่เข้าไปทดแทน ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแต่ละครั้งต้องมีการทำความสะอาดตัวเครื่องจักรทำให้เกิดการหยุดเครื่องและสูญเสียกำลังการผลิต ปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่ต้องกำจัดทิ้ง 9,000 ลิตร ไปเป็นขยะมีพิษเนื่องจากความหนืดที่สูงและปริมาณอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมาก(ระหว่าง 1 ถึง 20 μm) การกรองแบบมาตรฐานไม่สามารถทำได้ รวมไปถึงการทิ้งให้อนุภาคตกตะกอนตามปกติต้องกินเวลานานหลายเดือน(ดูภาพที่ 2)

 

เพื่อเป็นการแก้ปัญหา Nexans ได้นำเทคโนโลยีการแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงจาก STA ไปใช้งาน จากการทดสอบอนุภาคของแข็งในน้ำมันสามารถถูกแยกออกมาได้ทั้งหมดถึงแม้ตัวน้ำมันจะมีความหนืดที่สูงมากก็ตาม การทำความสะอาดของเหลวบายพาสต่อเนื่องทำให้ความสะอาดของน้ำมันอยู่ในช่วงที่ดีอย่างคงที่ อนุภาคของแข็งที่แยกออกมาเป็นกากตะกอนมีปริมาณน้ำมันติดออกมาน้อยมาก

 

ผลลัพท์ทำให้ทาง Nexans สั่งซื้อเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง STA ในรุ่น A-25 ที่มาพร้อมกับระบบจัดการกากตะกอนอัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องดึงลดขนาดลวด 3 เครื่อง: น้ำมันจะถูกปั๊มเข้าสู่เครื่องเหวี่ยงแยกตะกอนตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ให้เหมาะสมกับความต้องการในสายการผลิต เมื่อน้ำมันถูกส่งผ่านเข้ามายังเครื่องแยก A-25 ตัวน้ำมันจะถูกเหวี่ยงเกิดความเร่งขนาด 2,000 เท่าของแรงโน้มถ่วงทำให้อนุภาคของแข็งตกตะกอนเป็นชั้นบริเวณผนังถังเก็บภายในตัวเครื่อง ในช่วงการจัดการกากตะกอนแบบอัตโนมัติตัวขูดชั้นตะกอนที่ติดอยู่กับโรเตอร์จะกวาดกากตะกอนออก กากตะกอนเหล่านั้นจะตกลงมาสู่ถังกักเก็บที่ถูกวางไว้ใต้ตัวเครื่อง(ดูภาพตัดขวางในรูปที่ 2) น้ำมันที่ถูกทำความสะอาดแล้วจะถูกปั๊มกลับไปสู่เครื่องดึงลดขนาดลวด

ภาพตัดขวางของเครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง A-25 ที่มาพร้อมกับระบบกำจัดตะกอนภายในแบบอัตโนมัติ

 

ตัวอย่างน้ำมันสกปรกจากเครื่องดึงลดขนาดลวดหลังทิ้งไว้ 9 เดือน;     ใช้เวลายาวนานก่อนที่ตะกอนตกตะกอนลงมาอย่างสมบูรณ์ เครื่องแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยง STA ทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วขึ้น 2,000 เท่า

ประโยชน์ที่ได้รับ:


• น้ำมันในกระบวนการไม่ได้มีการเปลี่ยนอีกเลยตั้งแต่เครื่อง STA ถูกติดตั้ง มีเพียงการเพิ่มน้ำมันที่สุญเสียไปในระบบเพียงเล็กน้อย ทางโรงงานวางแผนว่าจะมีการเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทั้งระบบเพียง 2 ปีต่อครั้ง
• เมื่อแปลเป็นปริมาณ เท่ากับเกิดการประหยัดการใช้น้ำมันไปถึง 4,500 ลิตร มูลค่า 7,500 ยูโร(ประมาณ 280,000 บาท) ประหยัดค่าจัดการน้ำมันเสียค่าทำความสะอาดเครื่องจักรอีก 4,000 ยูโร(ประมาณ 150,000 บาท) รวมไปถึงมีเวลาการผลิตเพิ่มมาอีก 9 วัน (3 วัน ต่อเครื่องจักร)
• คุณภาพของน้ำมันในกระบวนการอยู่ในระดับที่ดี
• ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่ดีขึ้น
• ตัวแม่พิมพ์ดึงลวดเกิดการสึกหรอลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

author avatar
webmate